Specielle gravsten

gravsten
I Kirken er hænger der en mindetavle over 8 Fiskere som druknede ud for Lyngby Strand den 23. Dec, 1885. Heraf var de tre brødre, som alle er begravet på Hvidbjerg Vesten Aa Kirkegård. 3 unge hustruer havde mistet deres mænd, og små børn deres far.gravsten
Gravskrift Over vores ven og Broder Hr. Jens Pedersen Skibsted Her under denne steen Hans trætte oc udmattet Udi i Guds Kirke tienniste Møysom Prædik embede I Christi Aabenbarelse De venter vederqvelse Guds Ansigtis beskuelse Skal mette Siæl oc become Hans Hustru oc Børnekier O Gud nu deres trøster ver. 1691

Kilde: Danmarks Kirke


gravstenUnder dette opsat Deriunder opgrafvet Begravelse Blefur nedsatte De her i Hvidberg Præstegård saligen hensofvede Vel ærvidige Hr. Anders Christenssøn Schifve Ao 1707 Gud og Dyd Elskende Matrone Anne Pedersdatter Brun Ao 1715 1 Aars velartende Tvilling Anne Margrete Hansdatter Ramløs 1710 Aars yndig Barn Hendrich Hans søn Ramæøs Ao 1719 Hæderbaarne Matrone Anne Sophie Pedersdatter Kragelund 1728 Hr. Hans Hanssøn Ramløsis som lod opsætte denne afmindelse over de døde som her allereede hviler og hand forventer snart at komme i samme hvile.

Kilde: Danmarks Kirke
gravsten


Gravskrift Over dend Arværdige nu hos Gud Salige Mand Hr. Anders Christenssøn Schive Fordum Sognepræst Hvidberg Ørum Lodberg Drm.Fødd udi Viborg Ao 1658 og Saligen f Herren hensov her i Hvidberg Præstegaard Ao 1707 d. 10 Maj i hands alders 50 Oc Hands Embedes 17. aar med Elskelige Hustru dend nu hos Gud Sal. Ærborne Gud og Dyd Elskende Matrone Anna Pedersdatter Brun Barnfød i Fyen ved Løsmoes Brydegaard Ao 1648 Oc døde Her udi Hvidbierg Præstegaard Ao 1715 i hendes 66 Aar Hun hafde lefvet et Gudsfrygcigt og Fornøjeligt Ægteskab Udi 16 år.
(De sidste 2 linier er svære at tyde. )

Kilde: Danmarks Kirke


Tilbage