Speciel gravsten

gravsten

Her under denne huggen Steen Hviler s. Niels Lassøns Been Paa Ørum Slot, som Skrifver vaar Och detz Forvalter paa tiend Aar. Der han af Dage nu vaar mæt. Och meget Svaghed gandske træt, I Herren den siett Octobris Dag Bortsof med glæd och god Behag Segsten hunder 60 och fem, Hannem gif Gud det ævig Hiem.


Kilde: Danmarks Kirker

Tilbage